2017

№ 1

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО | COMMERCIAL LAW

Рекомендоване посилання:

Беляневич О. А. Визнання недійсними правочинів (договорів) боржника у справах про банкрутство [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 1. С. 5-18. URL: https://bit.ly/3jhTpOY (Дата звернення: 12.04.2021).

Рекомендоване посилання:

Вінник О. М. Співвідношення понять «електронна комерція» та «електронний бізнес»: правовий аспект [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 1. С. 19-26. URL: https://bit.ly/34r2jnd (Дата звернення: 12.04.2021).

Рекомендоване посилання:

Подцерковний О. П.Вдосконалення міжнародного комерційного арбітражу в Україні як юрисдикційне сприяння зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 1. С. 27-35. URL: https://bit.ly/33clvWe (Дата звернення: 12.04.2021).

Рекомендоване посилання:

Безух О. В. Методи та принципи правового регулювання конкуренції [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 1. С. 36-42. URL: https://bit.ly/3ii9gvo (Дата звернення: 12.04.2021.).

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО | CIVIL LAW

Рекомендоване посилання:

Миронова Г. А. Застосування аналогії права у регулюванні особистих немайнових відносин медичної сфери [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 1. С. 43-53. URL: https://bit.ly/36wPo5R (Дата звернення: 12.04.2021).

Рекомендоване посилання:

Романович С. М. Питання визначення часток у праві спільної часткової власності за цивільним законодавством України [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 1. С. 54-61. URL: https://bit.ly/2Gip1p0 (Дата звернення: 12.04.2021).

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС | CIVIL PROCEDURE

Рекомендоване посилання:

Гетманцев М. О. Класифікація речових доказів [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 1. С. 62-67. URL: https://bit.ly/34ax7IC (Дата звернення: 12.04.2021).

СІМЕЙНЕ ПРАВО | FAMILY LAW

Рекомендоване посилання:

Резнік Г. О. Правова регламентація права дитини жити і виховуватись у сім’ї [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 1. С. 68-78. URL: https://bit.ly/36i8goK (Дата звернення: 12.04.2021).

№ 2

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО | COMMERCIAL LAW

Рекомендоване посилання:

Вінник О. М. Підприємництво як баланс публічних і приватних інтересів: правові аспекти [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 2. С. 5-20. URL: https://bit.ly/36iC055 (Дата звернення: 12.04.2021).

Рекомендоване посилання:

Черненко О. А. До питання інформаційної безпеки суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 2. С. 21-25. URL: https://bit.ly/2S9wnhl (Дата звернення: 12.04.2021).

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО | CIVIL LAW

Рекомендоване посилання:

Галянтич М. К. Проблеми адаптації законодавства України в житловій сфері до норм країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 2. С. 26-40. URL: https://bit.ly/3kXTasM (Дата звернення: 12.04.2021).

Рекомендоване посилання:

Кочин В. В. Методологія досліджень відносин у непідприємницьких товариствах та установах [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 2. С. 41-50. URL: https://bit.ly/3kZKlyx (Дата звернення: 12.04.2021).

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС | CIVIL PROCEDURE

Рекомендоване посилання:

Shtefan O. O. The Fact in Proof in Cases Arising From Copyright Relations in Ukrainian Theory and Practice of Civil Proceeding [On-line resourse] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 2. P. 51-64. URL: https://bit.ly/3ig1WAF (Date of access: 12.04.2021).

Рекомендоване посилання:

Короленко В. М. Зловживання цивільними процесуальними правами в контексті судової реформи [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 2. С. 65-76. URL: https://bit.ly/348MUI0 (Дата звернення: 12.04.2021).