Авторам

Вимоги до рукопису статті

Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті на адресу редколегії: iusprivatumjournal.online@gmail.com з приміткою – для Ius Privatum. Назви файлів мають відповідати прізвищу автора (petrenko.doc.).

Просимо до статті додати фото автора у форматі .jpeg у пропорції 15х10.

Технічні вимоги:

  • обсяг – від 10 до 24 сторінок включно.
  • формат файлу – *.doc, *.docx або *.rtf.
  • формат сторінки А4 (297х210 мм).
  • орієнтація – книжкова, поля (всі) – 20 мм.
  • гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Обов’язковими структурними елементами статті є:

1. УДК

Універсальна десяткова класифікація – бібліотечна класифікація документів, широко використовується у всьому світі для систематизації творів науки, літератури і мистецтва, періодичного друку, різних видів документів і організації картотек.

Для вірного визначення УДК пропонуємо скористатися наступним посиланням:

http://www.udcsummary.info/php/index.php?id=18549&lang=uk

2. Назва статті.

Назва статті має виконувати роль «реклами» Вашої публікації, тому рекомендуємо використовувати оптимальну назву для повного відображення сутності публікації. Не рекомендується починати назву зі слів «Щодо…», «До питання про…» тощо. Спробуйте максимально скоротити кількість слів у назві без втрати спрямованості Вашої роботи.

3. Відомості про автора.

Ця частина складається з прізвища імені та по батькові, відомостей про науковий ступінь, вчене звання, членство у національних академія наук України (чи інших держав) або інші почесні звання, які автор вважає за доцільне вказати; місце роботи, посада, а також місто у (дужках), ORCID.

4. Анотація (обсягом 900 – 1100 знаків)

Ця частина описує та повністю презентує Вашу статтю, розкриває її зміст та допомагає читачу зрозуміти чи є вона корисною та цікавою для нього. Анотація узагальнює описувану проблему, вказує на методи, результати та висновки. Рекомендується готувати анотацію після завершення основного тексту щоб запобігти невідповідності запланованого та представленого змісту роботи.

5. Ключові слова (п’ять – сім слів або словосполучень)

Найважливіші слова або словосполучення, які виокремлять Вашу статтю серед інших. За допомогою цих ключових слів читачі зможуть знайти Вашу публікацію серед інших. Зверніть увагу, що за основними пошуковими елементами є УДК, назва та ключові слова.

6. Вступ

У цій частині автор може вказати на проблему, здійснити реферативний огляд наукової літератури, судової або адміністративної практики. Можливо вдатися до історичних передумов досліджуваного явища чи відносин. Саме у цій частині автор вказує на проблему та завдання, яке він намагатиметься вирішити у статті. Коротко можливо вказати на гіпотези та методи дослідження.

7. Методи дослідження (вибірково)

У разі бажання автора окремо закцентувати увагу на методах дослідження зокрема, або ж методології загалом. Ця частина є доцільною у разі обрання нетрадиційних для юриспруденції методів чи методології досліджень. Цей елемент має містити відповідь на запитання «завдяки чому автор дійшов таких висновків?»

8. Основний зміст.

Бажано статтю ділити на частини виділяючи кожну з них номером (1.) або підзаголовком. Бажано, щоб кожна з структурних частин містила окрему позицію автора щодо досліджуваної проблеми. За необхідності можливе виділення більш дрібних частин (1.1.).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [1, с. 23] або відповідно до одного зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 до Вимог до оформлення дисертацій.

Ключова термінологія та основні положення у тексті можуть виділятися напівжирним або курсивом.

9. Висновки

Містять узагальнення результатів дослідження та вказують на виконання поставлених завдань.

10. Список використаної літератури

Узагальнюється перелік наукових та інших джерел, які були використані автором та які були наведені у публікації. Список повинен бути оформлений з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 до Вимог до оформлення дисертацій.

Зважаючи на науковий профіль журналу, рекомендуємо використовувати:

OSCOLA.
Springer Style
Elsevier Style

11. Пункти 2 – 5 англійською мовою. Анотація при цьому повинна бути розміром не менш як 1800 знаків.

Аспіранти та здобувачі подають рецензію (сканований і роздрукований варіанти).

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей.

Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.

Матеріали, опубліковані в журналі, відображають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.

Автори, що публікують за ліцензією, дозволеною журналом, зберігають усі права.