Редакційна колегія

Федорченко Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук (12.00.03), 2015; професор, 2018

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Зобов’язання з надання послуг у цивільному праві України: теоретико-правові засади, 2015, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Київський університет туризму, економіки і права, завідувач кафедри загальноюридичних дисциплін, цивільного права та правового забезпечення туризму

h-index: 3 (Scopus)

ORCID

Штефан Олена Олександрівна, доктор юридичних наук (12.00.03), 2018; доцент

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Цивільний процесуальний порядок захисту суб’єктивного авторського права, 2017, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства

h-index: 2 (Web of Science Core Collection)

Курзінскі-Зінгер Євгенія, габілітований доктор у галузі цивільного права, порівняльного права та міжнародного приватного права (Dr. habil.), 2018

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Трансформація російського майнового права – порівняльний аналіз з точки зору німецького права, 2018, Гамбурзький університет

Незалежний експерт (м. Гамбург, ФРН)

Scopus; SSRN

Кочин Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук (12.00.03), 2013;

голова колегії

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Непідприємницькі товариства як юридичні особи приватного права, 2012, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, завідувач відділу методології приватноправових досліджень;
Конституційний Суд України, науковий консультант судді

h-index: 4 (Google Scholar)

ORCID; Google Scholar; Scopus; ResearcherID

Короленко Віталій Михайлович, кандидат юридичних наук (12.00.05), 2011; старший науковий співробітник, 2015

заступник голови колегії

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Правове регулювання здійснення представницької функції профспілок в Україні, 2010, Львівський національний університет імені Івана Франка

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, завідувач відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства

h-index: 2 (Google Scholar)

ORCID; Google Scholar

Резнік Ганна Олегівна, кандидат юридичних наук (12.00.03), 2014

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Особисті немайнові права дитини (цивільно-правовий та сімейно-правовий аспекти), 2014, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), керівник відділу забезпечення функцій мережі центрів підтримання технологій

ORCID

Сіщук Ліліана Василівна, кандидат юридичних наук (12.00.03), 2014; доцент, 2020

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Правонаступництво в корпоративних правовідносинах, 2014, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, завідувач лабораторії проблем корпоративного права

ORCID; Scopus

Бернацький Микита Віталійович, кандидат юридичних наук (12.00.03), 2017;

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Житло як об’єкт права власності, 2016, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, науковий співробітник відділу методології приватноправових досліджень

h-index: 2 (Google Scholar)

ORCID;

Попович Тетяна Григорівна, кандидат юридичних наук (12.00.04), 2019

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Стандартизація як засіб регулювання господарської діяльності, 2019, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, учений секретар

h-index: 3 (Google Scholar)

ORCID; Google Scholar


Запрошуємо науковців, які цікавляться проблемами приватноправової науки, долучитися до редакційної колегії журналу. Посилання на анкету:

https://forms.gle/HCoGjveJuSE28R1m9