Редакційна колегія

Вінник Оксана Мар’янівна, доктор юридичних наук (12.00.04), 2004; професор, 2006; член-кореспондент Національної академії правових наук України

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах, 2004, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, головний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки

h-index: 1 (Scopus), 15 (Google Scholar)

ORCID, Scopus, Google Scholar

Махінчук Віталій Миколайович, доктор юридичних наук (12.00.03), 2014; професор, 2020

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Теоретичні засади приватноправового регулювання підприємницьких відносин, 2014, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, заступник директора з наукової роботи

h-index: 2 (Scopus), 7 (Google Scholar)

ORCID, Scopus, Google Scholar

Бобрик Володимир Іванович, доктор юридичних наук (12.00.03), 2021; старший науковий співробітник, 2012

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Диференціація цивільного судочинства, 2021, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства

h-index: 7 (Google Scholar)

ORCID; Google Scholar;

Штефан Олена Олександрівна, доктор юридичних наук (12.00.03), 2018; доцент

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Цивільний процесуальний порядок захисту суб’єктивного авторського права, 2017, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства

h-index: 2 (Web of Science Core Collection)

Курзінскі-Зінгер Євгенія, габілітований доктор у галузі цивільного права, порівняльного права та міжнародного приватного права (Dr. habil.), 2018, приват-доцент (Priv.-Doz.)(Гамбурзький університет), 2021

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Трансформація російського майнового права – порівняльний аналіз з точки зору німецького права, 2018, Гамбурзький університет

Незалежний експерт (м. Гамбург, ФРН)

Scopus; SSRN

Альтьєрі Аттіліо, доктор філософії в галузі підприємницького права (2020) (PhD in Business Law); Університет Сієни – Університет Фоджії (Італія)

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Запобіжний арешт акцій. Інтерпретаційні та інтегративні профілі, 2020, Університет Сієни

Пост-док, Університет Фоджії (Італія)

h-index:

ORCID

Бріццоларі Валеріо, доктор філософії в галузі права (2019) (PhD in Law); Університет Риму Тре (Італія)

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Реальна суброгація, 2019, Університет Риму Тре

Вища рада судової влади (Італія), Університет Риму Тре (Італія)

h-index:

ORCID

Кочин Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук (12.00.03), 2013; старший дослідник (2021)

голова колегії

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Непідприємницькі товариства як юридичні особи приватного права, 2012, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, завідувач відділу методології приватноправових досліджень;
Конституційний Суд України, науковий консультант судді

h-index: 1 (Scopus), 5 (Google Scholar)

ORCID; Google Scholar; Scopus; ResearcherID

Короленко Віталій Михайлович, кандидат юридичних наук (12.00.05), 2011; старший науковий співробітник, 2015

заступник голови колегії

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Правове регулювання здійснення представницької функції профспілок в Україні, 2010, Львівський національний університет імені Івана Франка

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, завідувач відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства

h-index: 2 (Google Scholar)

ORCID; Google Scholar

Резнік Ганна Олегівна, кандидат юридичних наук (12.00.03), 2014

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Особисті немайнові права дитини (цивільно-правовий та сімейно-правовий аспекти), 2014, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), керівник відділу забезпечення функцій мережі центрів підтримання технологій

ORCID

Сіщук Ліліана Василівна, кандидат юридичних наук (12.00.03), 2014; доцент, 2020

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Правонаступництво в корпоративних правовідносинах, 2014, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, завідувач лабораторії проблем корпоративного права

ORCID; Scopus

Бернацький Микита Віталійович, кандидат юридичних наук (12.00.03), 2017;

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Житло як об’єкт права власності, 2016, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, науковий співробітник відділу методології приватноправових досліджень

h-index: 2 (Google Scholar)

ORCID;

Попович Тетяна Григорівна, кандидат юридичних наук (12.00.04), 2019, старший дослідник, 2020

Назва дисертації, рік захисту, місце захисту: Стандартизація як засіб регулювання господарської діяльності, 2019, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, учений секретар

h-index: 3 (Google Scholar)

ORCID; Google Scholar