Політика

Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика) – електронний науковий журнал, що на підставі рецензійної процедури публікує оригінальні статті (англійською або українською мовами), що стосуються проблематики приватного права, зокрема цивільного, договірного, сімейного, корпоративного, міжнародного приватного, комерційного права тощо. До опублікування приймаються статті, які відповідають вимогам, до 1 квітня для першого номеру у році, а також до 1 жовтня для другого номеру у році.

Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика) спеціалізований журнал, що цінує важливість прозорих та відтворюваних досліджень. Ми закликаємо авторів дотримуватися найкращих практик у звітуванні про свою методологію, існуючі та нові наукові положення, наприклад, описуючи складові дослідження, використані джерела та їх походження, зокрема, цитувати матеріали та дані, які використовувалися у дослідженнях, поряд із цитуваннями літератури, щоб визнати важливість усіх видів результатів досліджень.

Основною метою Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика) є створення майданчика для опублікування результатів досліджень молодими науковцями. Саме тому журнал сповідує принципи відкритості та безоплатності публікацій.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)