2019

№ 1

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО | COMMERCIAL LAW

Рекомендоване цитування:

Вінник О. М. Правовий режим інтернет-магазина [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 1. С. 5-14. URL: https://bit.ly/2SfogzN (Дата звернення: 21.01.2022).
DOI

Рекомендоване цитування:

Бакалінська О. О. Проблеми правового забезпечення кіберзахисту в Україні [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 1. С. 15-24. URL: https://bit.ly/2HOe1Av (Дата звернення: 21.01.2022).
DOI

Рекомендоване цитування:

Єфремова К. В. Динаміка інтеграції України до єдиного цифрового ринку ЄС [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 1. С. 25-32. URL:https://bit.ly/33gVtRD (Дата звернення: 21.01.2022).
DOI

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО | CIVIL LAW

Рекомендоване цитування:

Міловська Н. В. Поняття та правова природа договору майнового страхування [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 1. С. 33-44. URL: https://bit.ly/3jlRCbw (Дата звернення: 21.01.2022).
DOI

Рекомендоване цитування:

Kochyn V. V. Civil relations in non-entrepreneurial societies and foundations: current status of regulation and prospects of adaptation to acquis EU [On-line resource] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 1. P. 45-54. URL: https://bit.ly/2SgBs7G (Date of access: 21.01.2022).
DOI

№ 2

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО | EUROPEAN PRIVATE LAW

Рекомендоване цитування:

Кочин В. В. Вплив Тринадцятої директиви права компаній ЄС (2004/25/ЄС) на розуміння непорушності права власності в Україні [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 2. С. 5-19. URL: https://bit.ly/2St6Ekd (Дата звернення: 21.01.2022).
DOI

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО | COMMERCIAL LAW

Рекомендоване цитування:

Бітюк П. О. Про конкуренцію в умовах цифрової економіки та електронного бізнесу // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 2. С. 5-19. URL:https://bit.ly/3ikOf3h (Дата звернення: 21.01.2022).
DOI

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО | CIVIL LAW

Рекомендоване цитування:

Халабуденко О. А. Цивільне право на пострадянському просторі: концепт, текст і правова реальність (деякі методологічні зауваження) // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 2. С. 5-19. URL: https://bit.ly/3ikMovB (Дата звернення: 21.01.2022).
DOI

Рекомендоване цитування:

Бесарабчик В. О. Визначення поняття надання послуг у сфері освіти // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 2. С. 5-19. URL: https://bit.ly/2HEJ4yu (Дата звернення: 21.01.2022).
DOI