№ 2. 2017

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО | COMMERCIAL LAW

Вінник О. М. Підприємництво як баланс публічних і приватних інтересів: правові аспекти

Черненко О. А. До питання інформаційної безпеки суб’єктів господарювання

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО | CIVIL LAW

Галянтич М. К. Проблеми адаптації законодавства України в житловій сфері до норм країн Європейського Союзу

Кочин В. В. Методологія досліджень відносин у непідприємницьких товариствах та установах

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС | CIVIL PROCEDURE

Shtefan O. O. The Fact in Proof in Cases Arising From Copyright Relations in Ukrainian Theory and Practice of Civil Proceeding

Короленко В. М. Зловживання цивільними процесуальними правами в контексті судової реформи