Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика)

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України є засновником електронного наукового журналу Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика)

Запрошуємо до співпраці вітчизняних та іноземних фахівців у галузі приватного права.

Видання планується двома мовами (англійська та українська) з періодичністю двічі на рік. Статті приймаються до 1 квітня для першого номеру у році, а також до 1 жовтня для другого номеру у році.