Процедура рецензування

Процедуру рецензування обов’язково проходять усі статті, що надходять до редакції журналу.

1. Автор надає до редакції статтю, яка має відповідати вимогам журналу та правилам підготовки статей. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не допускаються до подальшого розгляду. 

2. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів виступають члени редакційної колегії видання.

3. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу. 

4. Після остаточного аналізу статті, рецензент надає підсумкові рекомендації.

5. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування: 

  • прийнято до друку, 
  • прийнято до друку із зауваженнями, 
  • відхилено.