Смарт-контракт: форма правочину чи зміст

Бернацький Микита Віталійович

Стаття присвячена дослідженню правовідносин що виникають при укладенні смарт-контрактів. На сьогодні українське законодавство не регулює такий вид контрактів, тому в статті проводиться аналіз правової природи смарт-контрактів, наводиться приклад його використання для ілюстрації правовідносин, які виникають при його виконанні.

DOI

Рекомендоване цитування:
Бернацький М. В. Смарт-контракт: форма правочину чи зміст [Електронний ресурс]. Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2020. № 1-2. С. 20-28. URL: https://bit.ly/3Z4JvW9 (Дата звернення: 19.05.2024).