Перспективи удосконалення корпоративного управління в акціонерних товариствах

Сіщук Ліліана Василівна

У статті розглядається стан та перспективи удосконалення корпоративного законодавства у частині визначення системи корпоративного управління в акціонерних товариствах. Метою законодавчих новел та пропозицій є запровадження в акціонерних товариствах одно- або дворівневої системи корпоративного управління, що може обиратися на підставі рішення загальних зборів акціонерів. У зв’язку з цим на огляд винесено питання про особливості регулювання вибору системи корпоративного управління, що визначена міжнародними рекомендаціями щодо Європейського товариства. Запропоновано законодавчо закріпити критерії вибору системи корпоративного управління у вітчизняних акціонерних товариствах з урахуванням, для прикладу, основного предмета діяльності акціонерного товариства (зокрема, для банків та інших фінансових установ), типу акціонерного товариства, наявності іноземного елемента в складі акціонерів тощо. На основі аналізу міжнародних та національних стандартів корпоративного управління доведено, що правила здійснення поточного управління діяльності товариства та контролю за такою діяльністю товариства є спільними для однорівневої та дворівневої систем корпоративного управління.

DOI

Рекомендоване цитування:
Сіщук Л. В. Перспективи удосконалення корпоративного управління в акціонерних товариствах [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2020. № 1-2. С. 29-38. URL: https://bit.ly/3h5ldFQ (Дата звернення: 19.05.2024).