Цивільно-правова відповідальність посадових осіб товариства в законодавстві України: сучасний стан та перспективи

Васильєва Вікторія Валентинівна

Метою статті є дослідження положень чинних законодавчих актів України, якими врегульовується правовий статус та відповідальність посадових осіб товариства, порівняння повноти та деталізації регулювання відповідальності посадових осіб для акціонерних товариств, товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Основними методами дослідження, застосованими автором, є аналіз та порівняння. Досліджено положення Цивільного та Господарського Кодексів України, законів України про акціонерні товариства, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. У статті проаналізовано положення запропонованого проекту закону про акціонерні товариства та пропозиції вдосконалення правового регулювання цього питання. Автором висловлено позитивні коментарі щодо окремих запропонованих змін, таких як встановлення переліку обов’язків для посадових осіб акціонерного товариства та визначення способу відшкодування завданої шкоди посадовою особою товариству шляхом подання позову щодо визнання правочину недійсним, а також зауваження з приводу законотворчої техніки та розмитості деяких понять.

DOI

Рекомендоване цитування:
Васильєва В. В. Цивільно-правова відповідальність посадових осіб товариства в законодавстві України: сучасний стан та перспективи [Електронний ресурс]. Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2020. № 1-2. С. 39-47. URL: https://bit.ly/3nGf3yt (Дата звернення: 20.04.2024).