Правовий режим корпоративних прав, набутих жінкою/чоловіком у «фактичних шлюбних відносинах»

Вінтоняк Наталія Дмитрівна

Зважаючи на сучасну тенденцію життя фактичні шлюбні відносини набувають все більшої популярності. Зростання кількості «фактичних шлюбів» викликана також тим, що Сімейний кодекс України у ст. 74 закріпив норму, згідно якої якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. Зважаючи на це ряд питань, в тому числі, що стосуються майнових відносин жінки та чоловіка, які перебувають у «фактичних шлюбних відносинах» потребують наукового аналізу.
Поширеною є практика, коли спільні кошти чи майно, придбане «фактичним подружжям» за спільні кошти передається для формування статутного капіталу юридичної особи корпоративного типу, в результаті чого один з них стає учасником такої юридичної особи та набуває корпоративних прав. Якщо у зареєстровану шлюбі діє презумпція спільної сумісної власності, то необхідною умовою вирішення питання правового режиму майна, набутого жінкою та чоловіком, які перебувають у «фактичних шлюбних відносинах» є встановлення судом факту проживання однією сім’єю.
У статті йде мова про те, що корпоративні права не можуть належати як подружжю, що перебуває у зареєстрованому шлюбі, так і жінці та чоловіку, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі, на праві спільної сумісної власності, оскільки корпоративні права є персоніфікованими та належать виключно учаснику юридичної особи корпоративного типу. Однак, якщо в судовому порядку буде встановлено факт проживання жінки та чоловіком однією сім’єю без реєстрації шлюбу та доведено, що майно, яке належить їм на праві спільної сумісної власності передане до статутного капіталу юридичної особи корпоративного типу, то інший з «фактичного подружжя» набуває право вимоги виплати певних сум.

DOI

Рекомендоване цитування:
Вінтоняк Н. Д. Правовий режим корпоративних прав, набутих жінкою/чоловіком у «фактичних шлюбних відносинах» [Електронний ресурс]. Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2020. № 1-2. С. 48-55. URL: https://bit.ly/2WAOzm4 (Дата звернення: 08.06.2024).