Межі розсуду сторін арбітражного розгляду: обґрунтування задуму дослідження

Запорожченко Аркадій Віталійович

Стаття присвячена окресленню дискусійних питань котрі виникли під час обговорення обґрунтування теми дисертаційного дослідження «Межі розсуду сторін арбітражного розгляду». Автором акцентовано увагу на ключових моментах дискусії, та надано більш аргументовані відповіді на виявлені спірні положення. Зокрема, висвітлено проблематику розмежування категорій автономії волі та диспозитивності від поняття розсуду сторін арбітражного розгляду. Засвідчено підхід автора до співвідношення понять межі та обмеження розсуду. Запропоновано в якості методів дослідження, серед іншого, використовувати метод теорії обмежень та метод мисленнєвих процесів Ґолдратта. Розкрито завдання які варто вирішити у спеціальному науково-правовому дослідженні, враховуючи цілепокладення такого дослідження – розробка єдиної системи критеріїв самообмеження дискреційних повноважень для гармонізації практики узгодження арбітражної процедури розгляду справ на власний розсуд сторін в Україні та країнах-членах Європейського Союзу.

DOI

Рекомендоване цитування:
Запорожченко А. В. Межі розсуду сторін арбітражного розгляду: обґрунтування задуму дослідження [Електронний ресурс]. Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2020. № 1-2. С. 77-83. URL: https://bit.ly/2KKLptc (Дата звернення: 15.07.2024).