№ 1-2. 2021

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ | LEGAL ASPECTS OF THE DIGITAL ECONOMY

Вінник О. М. Проблеми антимонопольно-конкурентного регулювання в умовах цифрової економіки

КОДИФІКАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА | CODIFICATION OF PRIVATE AND ECONOMIC LAW

Миронова Г. А. Забезпечення прав фізичних осіб при наданні медичної допомоги в оновленому цивільному законодавстві України

Ілларіонов О. Ю. Засоби протидії «приватним рекодифікаціям» в контексті модернізації господарського законодавства

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО | CIVIL LAW

Kochyn V. V. Organization of volunteer activity in Ukraine: paradoxes of legitimation and legalization