Забезпечення прав фізичних осіб при наданні медичної допомоги в оновленому цивільному законодавстві України

Миронова Галина Анатоліївна

Стаття присвячена питанням забезпечення прав фізичних осіб при наданні медичної допомоги в оновленому цивільному законодавстві України. Так, розглядаються юридичні чинники та передумови для початку та основні напрями рекодифікації норм цивільного законодавства; аналізується забезпечення права повнолітньої дієздатної фізичної особи на врахування її попередніх розпоряджень. Стверджується, що правове регулювання відносин при наданні медичної допомоги в Україні потребує коригування, зокрема, через пряме введення у законодавство нового інституту – попередніх розпоряджень пацієнта та нового учасника цивільних відносин – довіреної особи пацієнта, яка діє на підставі цивільно-правового договору. Здійснюється обґрунтування права лікаря відмовитися від здійснення медичного втручання (крім невідкладних ситуацій), що суперечить його переконанням. Робиться висновок, що у законодавстві України необхідно забезпечити прості та прозорі механізми реалізації права лікаря відмовитися від здійснення медичного втручання (крім невідкладних ситуацій), що суперечить його переконанням, процедури нагляду та оскарження, які відіграють істотну роль в забезпеченні того, щоб практика заперечення з міркувань совісті здійснювалася у законний спосіб. З метою узгодження існуючого правового регулювання особистих немайнових прав медичних працівників при наданні медичної допомоги на єдиних засадах європейського приватного права та легітимації в Україні інституту заперечення лікаря з міркувань совісті слід ввести відповідні зміни до ЦК України та до закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Ключові слова: права фізичних осіб; надання медичної допомоги; оновлення цивільного законодавства; рекодифікація; права лікаря; особисті немайнові права.

Рекомендоване посилання:

Миронова Г. А. Забезпечення прав фізичних осіб при наданні медичної допомоги в оновленому цивільному законодавстві України [Електронний ресурс]. // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2021. № 1-2. С. 23-32. URL: https://bit.ly/3JsJfrI (Дата звернення: 19.05.2024).
DOI