Проблеми антимонопольно-конкурентного регулювання в умовах цифрової економіки

Вінник Оксана Мар’янівна

Стаття присвячена одній з ключових проблем цифрової економіки – необхідності корегування правових механізмів захисту економічної конкуренції з урахуванням процесів цифровізації. На підставі аналізу низки документів ЄС та ОЕСР, праць зарубіжних та українських дослідників зазначених відносин, положень чинного українського законодавства та фактичного стану сучасних цифро візованих товарних ринків, виявляються їх особливості: функціонування потужних цифрових платформ, що монополізують ринки і істотно змінюють умови конкуренції; наявність віртуальних підприємств, що не підпадають під визначення суб’єкта господарювання відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції»; так звані мережевий ефект і ланцюжок поставок; транс національність ринків завдяки зазначеним обставинам; істотне відставання антимонопольно-конкурентного регулювання від фактичного стану сучасних ринків; повільна реакція держав та міжнародної спільноти на домінування потужних цифрових платформ на зразок Google, Amazon, Facebook тощо. Виявлено недоліки нормативно-правового регулювання відносин економічної конкуренції в умовах цифрової економіки: наявність прогалин (відсутність визначення понять «цифрова платформа», «мережевий ефект», «ланцюжок поставок», «віртуальне підприємство»); застарілість визначення деяких понять (насамперед поняття «суб’єкт господарювання»); відсутність правових механізмів запобігання монополізації товарних ринків цифровими платформами та іншим зловживанням з використанням надбань цифровізації. Напрацьовані пропозиції щодо усунення зазначених вад з метою забезпечення конкурентності ринкового середовища, серед яких: кодифікація правового регулювання відносин щодо цифровізації; внесення відповідних змін в Господарський кодекс України (щодо основних засад антимонопольно-конкурентного регулювання в умовах цифрової економіки) та закони України «Про захист економічної конкуренції» і «Про захист від недобросовісної конкуренції» (щодо усунення зазначених прогалин та закріплення ефективних правових механізмів запобігання зловживанням цифровими можливостями на товарних ринках). На міжнародному рівні транснаціональне функціонування цифрового бізнесу зумовлює посилення міжнародного регулювання, пошук ефективних для цього засобів та співпраці держав в цьому напрямі.

Ключові слова: цифровізація; цифрова економіка; економічна конкуренція; зловживання цифровими можливостями; цифрові платформи; антимонопольно-конкурентне регулювання.

Рекомендоване посилання:

Вінник О. М. Проблеми антимонопольно-конкурентного регулювання в умовах цифрової економіки [Електронний ресурс]. // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2021. № 1-2. С. 7-22. URL: https://bit.ly/3tp1xon (Дата звернення: 14.07.2024).
DOI