№ 1. 2018

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО | COMMERCIAL LAW

Беляневич О. А. Електронний аукціон як спосіб продажу об’єкта приватизації

Вінник О. М. Правові аспекти взаємодії громадянського суспільства, цифрової економіки та держави

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО | CIVIL LAW

Махінчук В. М. До питання правового регулювання криптовалюти (аналіз закордонного досвіду)

Kochyn V. V. The Regulation of Economic Relations in Civil Society: the European Private Law Approach

Резнік Г. О. Особливості реалізації права на освіту дітьми з особливими потребами