Правові аспекти взаємодії громадянського суспільства, цифрової економіки та держави

Вінник Оксана Мар’янівна

Стаття присвячена проблемам взаємодії громадянського суспільства, цифрової економіки та держави в сучасний період стрімкого розвитку цифрових технологій, що створюють значні можливості для всіх учасників суспільного (в т.ч. економічного) життя. Проте зловживання таким технологіями становить небезпеку і для громадянського суспільства, і для економіки, і для держави, і для пересічних громадян. Відтак, завданням держави є правове забезпечення розвитку інститутів громадянського суспільства, соціального підприємництва, цивілізованого і загальнодоступного використання цифрових технологій, з одного боку, а з іншого – створення бар’єрів для недобросовісного їх використання. З свого боку, громадянське суспільство сприятиме успішному використанню цього складного завдання соціальною відповідальністю підприємництва, участю його інститутів в проектах державно-приватного партнерства у сфері інформаційно-цифрового забезпечення функціонування усіх сфер суспільного життя, включно зі сферою господарювання, що набуває рис цифрової економіки. На підставі аналізу актів законодавства щодо розвитку інформаційної сфери, громадянського суспільства та цифрової економіки визначаються напрями взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства щодо вирішення вищезгаданих завдань.

Ключові слова: громадянське суспільство; інформаційне суспільство; інформаційно-комунікаційні технології; цифрова економіка; вдосконалення правового регулювання.

Рекомендоване посилання:

Вінник О. М. Правові аспекти взаємодії громадянського суспільства, цифрової економіки та держави [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2018. 1. С. 20-30. URL: https://bit.ly/30qfSlp (Дата звернення: 16.05.2024).
DOI

Переглянути