До питання правового регулювання криптовалюти (аналіз закордонного досвіду)

Махінчук Віталій Миколайович

У статті до досліджуються питання правового регулювання криптовалюти, що дозволить урегулювати найбільш актуальні питання пов’язані з обігом та використанням крипто валюти (електронної валюти) в Україні. Досліджується правова природа криптовалюти, спектр її використання та коло правовідносин, де криптовалюта виступає предметом. Іншим важливим питанням, є врегулювання процесу самого майнінгу, визначення статуту майнерів та результаті їх роботі, кінцевого блокчейну. Встановлено, що в умовах сьогодення не використовувати криптовалюту на території держави неможливо, оскільки Інтернет простір не має меж і відокремитися від нього неможливо. Відсутність належного (або навіть фрагментарного базового) правового регулювання тільки опускає Україну на декілька сходинок вниз, у даній сфері, що звичайно негативно позначається на різних сферах, зокрема на економіці. Відсутність належного регулювання, також створює велику прогалину не лише у приватно-правовому полі. Адже, наприклад, у сфері кримінального права також виникають невизначеності, оскільки правопорушення у сфері криптовалюти існують, однак кваліфікувати їх наразі неможливо, а від так покарання призначити також неможливо. Через це порушники в частині операцій з криптовалютою наразі залишаються не покараними, а деякі неправомірні дії взагалі не вважаються такими, що порушують інтереси інших осіб чи держави в цілому. Проте, родову ознаку, питання визначення об’єкту регулювання стосовно крипотовалют, слід шукати насамперед у царині приватного права.

Ключові слова: коїн, блокчейн, криптовалюта, хеш-код, протокол запису транзакцій, майнінг, майнер, смарт контракт, ІСО.

Рекомендоване посилання:

Махінчук В. М. До питання правового регулювання криптовалюти (аналіз закордонного досвіду) [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2018. 1. С. 31-45. URL: https://bit.ly/36AkGsz (Дата звернення: 19.05.2024).
DOI

Переглянути