Електронний аукціон як спосіб продажу об’єкта приватизації

Беляневич Олена Анатоліївна

В статті досліджено окремі положення Закону «Про приватизацію державного і комунального майна», що регулюють продаж об’єктів малої приватизації на електронних аукціонах та виявлено особливості застосування способів приватизації крізь призму її цілей та принципів. Звертається, зокрема, увага на те, що соціальній спрямованості приватизації в період 1992-1997 років відповідали неконкурентний спосіб укладення договорів купівлі-продажу публічного майна (викуп майна). Значення конкурентного способу укладення договорів купівлі-продажу об’єкта приватизації, починаючи з 1997 року, поступово зростає, насамперед, з огляду на закріплення в системі принципів приватизації принципу платності. На цей час із системи принципів здійснення приватизації повністю виключено принципи, що відображали її соціальну спрямованість, застосування в сучасних умовах аукціону як конкурентного способу приватизації державного та комунального майна якнайбільше відповідає сутності приватизації як платного відчуження майна, рівності та змагальності покупців державного та комунального майна, забезпечення конкурентних умов приватизації, її відкритості та прозорості, відповідно, аукціон, в тому числі електронний, не може забезпечувати соціальну спрямованість приватизації. Визначено умови дійсності електронного аукціону (щодо суб’єктного складу, об’єкта приватизації, порядку проведення).

Ключові слова: приватизація, принципи та способи приватизації, об’єкт малої приватизації, електронний аукціон.

Рекомендоване посилання:

Беляневич О. А. Електронний аукціон як спосіб продажу об’єкта приватизації [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2018. 1. С. 5-19. URL: https://bit.ly/3nibX46 (Дата звернення: 12.07.2024).
DOI

Переглянути