Проблеми правового забезпечення кіберзахисту в Україні

Бакалінська Ольга Олегівна

В статті досліджені передумови і особливості формування законодавства України в сфері кібербезпеки, визначені проблеми та перспективи його подальшого розвитку з точки зору оцінки наявних небезпек та загроз. Визначені напрями адаптації чинного законодавства про кібербезпеку до стандартів ЄС в межах реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Рекомендоване цитування:

Бакалінська О. О. Проблеми правового забезпечення кіберзахисту в Україні [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 1. С. 15-24. URL: https://bit.ly/2HOe1Av (Дата звернення: 28.03.2022).
DOI

Переглянути