Динаміка інтеграції України до єдиного цифрового ринку ЄС

Єфремова Катерина Вікторівна

У статті досліджуються проблеми реалізації інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС. Проаналізована динаміка виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері цифрового ринку щодо електронної торгівлі, телекомунікаційних послуг, ІТ послуг, аудіовізуальних медіа, авторських та суміжних прав, захисту персональних даних. На підставі проведеного аналізу виявлено недоліки реалізації державної політики в цій сфері та розроблено пропозиції щодо прискорення імплементації законодавства України до Стратегії Єдиного цифрового ринку ЄС.

Рекомендоване цитування:

Єфремова К. В. Динаміка інтеграції України до єдиного цифрового ринку ЄС [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 1. С. 25-32. URL:https://bit.ly/33gVtRD (Дата звернення: 28.03.2022).
DOI

Переглянути