Право суб’єктів господарювання на захист: загальнотеоретична характеристика

Бітюк Поліна Олександрівна

В статті досліджена загальнотеоретична характеристика права суб’єктів господарювання на захист. Наголошується, що право на захист включає в себе широкий діапазон можливостей, що реалізуються суб’єктом захисту, із наступними характерними ознаками: комплексний характер (тобто можуть бути як матеріально-правовими, так і процесуальними); спрямовані в першу чергу не на спричинення шкоди правопорушнику, а на захист прав тієї особи, яка їх реалізує. Категорія «захист» являє собою комплексне явище, а тому її розкриття або через матеріальну («теорія мір»), або через процесуальну («теорія діяльності») складову, відірвано одна від одної, веде до невиправданої однобічності розуміння даної категорії. Підкреслюється, що захист прав може мати місце і без застосування примусової діяльності державних органів. Також підкреслюється взаємозв’язок захисту та відповідальності, однак встановлюється, що міри відповідальності завжди спрямовані на захист права, а захист, як такий, може здійснюватися не тільки мірами відповідальності. Досліджується та розкривається співвідношення понять «захист прав» та «охорона прав», а також поняття «механізм захисту прав суб’єктів господарювання».

Ключові слова: право на захист, міри відповідальності, охорона прав, механізм захисту прав суб’єктів господарювання.

Рекомендоване посилання:

Бітюк П. О. Право суб’єктів господарювання на захист: загальнотеоретична характеристика [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2018. 2. С. 34-49. URL: https://bit.ly/3ijmfgs (Дата звернення: 20.03.2022).
DOI

Переглянути