Патронат над дітьми

Резнік Ганна Олегівна

У статті досліджено сутність такої особливої форми виховання дітей, які залишились без батьківського піклування, як патронат. Виокремлено особливості виховання дитини в сім’ї патронатного вихователя. Встановлено, що патронат є особливою оплачуваною, строковою послугою з виховання дітей на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин, що виражена у формі письмового договору. Звертається увага на те, що патронат насамперед передбачає догляд, виховання та реабілітацію дитини. Встановлено, що основними умовами виховання дитини в сім’ї патронатного вихователя є: наявність складних життєвих обставин у яких опинилась дитина її батьки або інші законні представники; наявність згоди дитини її батьків, інших законних представників та згода всіх членів сім’ї патронатного вихователя; укладення договору про патронат та передача дитини на виховання у сім’ю патронатного вихователя. Особлива увага звертається на те, що на період перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вона мала до влаштування в сім’ю патронатного вихователя.

Ключові слова: патронат, сімейне виховання, право на виховання, виховання в сім’ї, сім’я.

Рекомендоване посилання:

Резнік Г. О. Патронат над дітьми [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2018. 2. С. 50-57. URL: https://bit.ly/3cR6CM7 (Дата звернення: 20.03.2022).
DOI

Переглянути