№ 2. 2019

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО | EUROPEAN PRIVATE LAW

Кочин В. В. Вплив Тринадцятої директиви права компаній ЄС (2004/25/ЄС) на розуміння непорушності права власності в Україні

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО | COMMERCIAL LAW

Бітюк П. О. Про конкуренцію в умовах цифрової економіки та електронного бізнесу

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО | CIVIL LAW

Халабуденко О. А. Цивільне право на пострадянському просторі: концепт, текст і правова реальність (деякі методологічні зауваження)

Бесарабчик В. О. Визначення поняття надання послуг у сфері освіти