Про конкуренцію в умовах цифрової економіки та електронного бізнесу

Бітюк Поліна Олександрівна

Стаття присвячена правовим проблемам забезпечення економічної конкуренції в умовах цифрової економіки та електронного бізнесу. Досліджено основні характеристики цифрових ринків, що впливають на забезпечення конкуренції у даному сегменті. Встановлена необхідність оновлення наявних підходів та інструментарію конкурентного права з метою належного забезпечення конкуренції на цифрових ринках.

Рекомендоване цитування:

Бітюк П. О. Про конкуренцію в умовах цифрової економіки та електронного бізнесу // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 2. С. 17-26. URL:https://bit.ly/3ikOf3h (Дата звернення: 28.03.2022).
DOI

Переглянути