Цивільне право на пострадянському просторі: концепт, текст і правова реальність (деякі методологічні зауваження)

Халабуденко Олег Анатолійович

Питання, пов’язані з актуальним станом цивільного права і перспективами його розвитку, визначаються процесами конвергенції правових систем. У цих умовах ключовим питанням стає зближення методологічних підходів до права, прийнятих серед відповідних юридичних спільнот. Автор критикує уявлення, яке склалося в науці права про основні характеристики сучасного цивільного права як сфери правової дійсності в межах континентального права. У зв’язку з цим автор ставить за мету простежити через призму сформованих методологічних підходів вектори розвитку приватного права в деяких юрисдикціях пострадянського простору. На думку автора, складності правових реформ в цих юрисдикціях зумовлені прагненням відшукати в надрах континентального права цивілізаційні підстави для побудови національних правових систем, а також очевидною необхідністю прийняти до уваги життєвий досвід конвергенції, що відбувається в ядрах правопорядків, об’єднаних спільною для континентального і англо-американського права Західної традицію права. У статті висловлені критичні зауваження про роль римського права для континентального права, піддана критиці ідея «універсального правогенеза», відзначені недоліки надмірного перебільшення ролі нормативного тексту для вирішення завдань, що виникають у сфері приватного права. Свої висновки автор підкріплює запропонованим їм методологічним підходом про трирівневу організацію норм права, що демонструє недостатність і нестійкість нормативних висловлювань, закріплених в тексті цивільного законодавства. Автор також відзначає відсутність у самих юридичних спільнот відповідних юрисдикцій чіткого бачення політики приватного права, а також недооцінку ролі таких спільнот в доданні належного авторитету для нормативних висловлювань, які можуть застосовуватися до правових ситуацій.

Рекомендоване цитування:

Халабуденко О. А. Цивільне право на пострадянському просторі: концепт, текст і правова реальність (деякі методологічні зауваження) // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 2. С. 27-37. URL: https://bit.ly/3ikMovB (Дата звернення: 28.03.2022).
DOI

Переглянути