Вплив Тринадцятої директиви права компаній ЄС (2004/25/ЄС) на розуміння непорушності права власності в Україні

Кочин Володимир Володимирович

Стаття аналізує вплив «Тринадцятої директиви», яка передбачає регулювання ряду відносин, пов’язаних із поглинанням корпорацій. Звертається увага, що імплементація будь-яких інститутів має бути «пронизана» вітчизняним розумінням існуючих та впроваджуваних відносин, натомість відносини, які мають транснаціональний характер повинні мати спільне правове регулювання. Корпоративна власність та корпоративне управління потребують відповідного сучасного переосмислення в умовах євроінтеграції. Модель squeeze-out свідчить про те, що суспільний інтерес дещо звужується, навіть «приватизується» до певної міри. Загальні принципи (як конституційні, так і цивілістичні) залишаються незмінними, хоча і потребують певного переосмислення. Здійснено висновок, що непорушність права власності, правомірність позбавлення власності, підприємницький ризик, справедливість, добросовісність та розумність – є мірилами належного правового регулювання та утвердження верховенства права.

Рекомендоване цитування:

Кочин В. В. Вплив Тринадцятої директиви права компаній ЄС (2004/25/ЄС) на розуміння непорушності права власності в Україні [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 2. С. 7-16. URL: https://bit.ly/2St6Ekd (Дата звернення: 28.03.2022).
DOI

Переглянути