Співвідношення понять «електронна комерція» та «електронний бізнес»: правовий аспект

Вінник О. М.

В статті розглядаються питання, пов’язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у сфері господарювання. Аналізуються положення чинного законодавства України, що регулюють зазначені відносини, виявляються проблеми правового регулювання (включно з необхідністю розмежування понять «електронна комерція» та «електронний бізнес») та пропонуються шляхи їх вирішення, зокрема: доцільність консолідації положень щодо ведення бізнесу в електронній формі в одному акті законодавства, яким може бути розширена редакція Закону «Про електронну комерцію».

Ключові слова: види речових доказів, прямі і побічні речові докази, первісні та похідні речові докази

Рекомендоване посилання:

Вінник О. М. Співвідношення понять «електронна комерція» та «електронний бізнес»: правовий аспект [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 1. С. 19-26. URL: https://bit.ly/34r2jnd (Дата звернення: 20.05.2024).
DOI