Застосування аналогії права у регулюванні особистих немайнових відносин медичної сфери

Миронова Г. А.

У статті досліджуються окремі методологічні питання приватноправового регулювання особистих немайнових відносин медичної сфери, зокрема: вплив природного права та концепції прав людини на приватноправове регулювання особистих немайнових відносин медичної сфери; застосування аналогії права у правовому регулюванні відносин медичної сфери.

Ключові слова: природне приватне право, загальні засади цивільного законодавства, прогалини правового регулювання, аналогія права, договірне регулювання особистих немайнових відносин.

Рекомендоване посилання:

Миронова Г. А. Застосування аналогії права у регулюванні особистих немайнових відносин медичної сфери [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 1. С. 43-53. URL: https://bit.ly/36wPo5R (Дата звернення: 08.06.2024).
DOI