Питання визначення часток у праві спільної часткової власності за цивільним законодавством України

Романович С. М.

Статтю присвячено визначенню розміру часток, що належать співвласника у праві спільної часткової власності. На основі аналізу норм цивільного законодавства та юридичної літератури, висвітлено існуючі внутрішні суперечності щодо визначення часток у праві спільної часткової власності. Зоблені висновки щодо закріплення принципу рівності часток у спільній частковій власності та недоцільності положення ч. 4 ст. 357 ЦК України

Ключові слова: спільна часткова власність, частка, співвласники, розмір часток, визначення часток

Рекомендоване посилання:

Романович С. М. Питання визначення часток у праві спільної часткової власності за цивільним законодавством України [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 1. С. 54-61. URL: https://bit.ly/2Gip1p0 (Дата звернення: 16.04.2024).
DOI