Класифікація речових доказів

Гетманцев М. О.

В статті досліджуються питання поділу речових доказів на види, дається характеристика особливостей прямих і побічних, первісних і похідних речових доказів, їх взаємозв’язок. Обґрунтовується практичне значення поділу речових доказів на окремі види

Ключові слова: види речових доказів, прямі і побічні речові докази, первісні та похідні речові докази

Рекомендоване посилання:

Гетманцев М. О. Класифікація речових доказів [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 1. С. 62-67. URL: https://bit.ly/34ax7IC (Дата звернення: 08.06.2024).
DOI