Правова регламентація права дитини жити і виховуватись у сім’ї

Резнік Г. О.

У статті досліджено поняття та зміст права дитини жити і виховуватись у сім’ї. Встановлено, що право дитини жити і виховуватися у сім’ї реалізується у відносному правовідношенні, оскільки даному праву відповідає обов’язок визначених суб’єктів – батьків, які мають забезпечувати дитині можливість проживати з ними та виховувати її. Доведено, що суб’єктивне право дитини жити і виховуватись у сім’ї – це передбачене нормами національного права і забезпечене системою спеціальних гарантій багатосистемне особисте немайнове право дитини, спрямоване на створення найбільш сприятливих умов для виживання, розвитку і майбутньої соціалізації. Обґрунтовується доцільність закріплення в сімейному кодексі України окремої норми про право дитини жити і виховуватись у сім’ї. Окрема увага приділяється міжнародно-правовій регламентації розглядуваного особистого немайнового права.

Ключові слова: сім’я, право жити в сім’ї, право на виховання, особисте немайнове право

Рекомендоване посилання:

Резнік Г. О. Правова регламентація права дитини жити і виховуватись у сім’ї [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 1. С. 68-78. URL: https://bit.ly/36i8goK (Дата звернення: 20.04.2024).
DOI