Проблеми адаптації законодавства України в житловій сфері до норм країн Європейського Союзу

Галянтич М. К.

Стаття аналізує порядок формування державної житлової політики у напрямку дотримання принципів закріплених у Рекомендаціях № 115 Міжнародної організації праці щодо житлового будівництва для працівників 1961 року. Аналіз чинних актів законодавства, що стосуються діяльності на ринку житла і житлово-комунальних послуг; з метою виявлення прогалин та усунення протиріч у чинному законодавстві. Встановлено, що забезпечення першочергової розробки Житлового кодексу України, в якому мають бути зосереджені загальні цивільно-правові засади з особливостями, які не відзначені у ЦК України, в т.ч. зобов’язання, що виникають при будівництві житла, підстави переведення придатних для проживання жилих квартир у нежилі, правовий режим ЖБК та товариств співвласників багатоквартирного жилого будинку, особливості виникнення та припинення права власності (спільної власності) та інших речових прав на житло; особливості цивільно-правової відповідальності власників і користувачів квартир (будинків), управління житловим фондом, розмежування комерційного, соціального і некомерційного найму тощо. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у напрямках: створення сприятливих умов для інтеграції економіки України у світову економіку на рівноправній і взаємовигідній основі.

Ключові слова: житлові відносини, житло, адаптація законодавства, право ЄС, ЄСПЛ

Рекомендоване посилання:

Галянтич М. К. Проблеми адаптації законодавства України в житловій сфері до норм країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 2. С. 26-40. URL: https://bit.ly/3kXTasM (Дата звернення: 20.05.2024).
DOI