Методологія досліджень відносин у непідприємницьких товариствах та установах

Кочин В. В.

У статті розглядається методологія досліджень відносин у непідприємницьких товариствах та установах. Встановлено, що відносини участі у непідприємницьких товариствах та установах слід розглядати через застосування природно-правових засадах праворозуміння; сприйняття права на засадах уявлення про справедливість міри свободи і рівності, що відображує потреби суспільного розвитку; впровадження засад саморегулювання відносин за допомогою соціальних норм. Тому механізм правового регулювання цих відносин має надавати широкі можливості для здійснення та захисту прав та інтересів як членів/учасників, так і дестинаторів (третіх осіб) у випадках, передбачених законом. Вирішенню підлягаю наступні теоретико-правові проблеми: проблема форми та сутності відносин; проблема належного правового регулювання відносин; проблема механізму правового регулювання; проблема правореалізації та правозастосування; проблема поєднання теорії та практики.

Ключові слова: методологія, непідприємницькі товариства, установи, непідприємницькі відносини

Рекомендоване посилання:

Кочин В. В. Методологія досліджень відносин у непідприємницьких товариствах та установах [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 2. С. 41-50. URL: https://bit.ly/3kZKlyx (Дата звернення: 19.04.2024).
DOI