Підприємництво як баланс публічних і приватних інтересів: правові аспекти

Вінник О. М.

В статті порушуються проблеми правового забезпечення балансу публічних та приватних інтересів у сфері ринкової економіки, невід’ємною складовою якої є підприємництво. Функціонування бізнесу потребує реалізації приватних інтересів його суб’єктів щодо отримання прибутку, можливості обирати види діяльності, контрагентів, визначати параметри бізнес-діяльності. Водночас бізнес не може функціонувати без врахування публічних інтересів – інтересів держави, що забезпечує наявність відповідної інфраструктури, встановлює та підтримує правопорядок, інтересів найчисленнішої категорії суспільства – споживачів, адже саме вони забезпечують суб’єктам підприємництва прибуток, оскільки ціна реалізованих товарів зазвичай значно перевищує їх собівартість. Про необхідність урахування публічних інтересів наголошували мислителі минулого. Відповідні положення містяться в конституціях сучасних демократичних держав, включно з Україною. Баланс цих інтересів забезпечується за допомогою різних правових засобів, як традиційних (закріплення в актах законодавства прав та обов’язків учасників господарського життя, відповідальності), так і нових, зумовлених змінами у сфері економіки. Серед них – інститут приватно-публічного партнерства, формування цифрової економіки, що надає кращі можливості для її учасників. Разом з тим, відносини в цій сфері потребують більш ґрунтовного регулювання з метою попередження зловживань, включно з порушенням прав споживачів. У зв’язку з цим пропонується врегулювати відносини у сфері цифрової економіки за допомогою акту малої кодифікації – Закону «Про цифрову економіку».

Ключові слова: публічні інтереси; приватні інтереси; підприємництво; цифрова економіка; вдосконалення законодавства

Рекомендоване посилання:

Вінник О. М. Підприємництво як баланс публічних і приватних інтересів: правові аспекти [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2017. 2. С. 5-20. URL: https://bit.ly/36iC055 (Дата звернення: 18.04.2024).
<a href=”https://doi.org/10.5281/zenodo.4972805″><img src=”https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.4972805.svg” alt=”DOI”></a>