Адміністративна відповідальність за порушення конкурентного законодавства України

Олефір Віктор Іванович

У статті розглянуто проблемні питання відповідальності за порушення  конкурентного законодавства, зокрема адміністративної відповідальності. Наявність законодавчого регулювання є необхідною для того, щоб добросовісні суб’єкти господарювання не потерпали від таких дій з боку своїх конкурентів, тому як такі дії тягнуть за собою негативні наслідки у вигляді втрати доходу, репутації та конкурентоспроможності. Відповідно наявність необхідних правових норм є ключовим видом захисту прав та інтересів добросовісних підприємців. Реальний захист конкуренції є можливим лише за наявності дієвого механізму притягнення до юридичної відповідальності, як до засобу боротьби з правопорушеннями та забезпечення правомірної поведінки, осіб, які своїми діями порушують або спотворюють конкуренцію. Одним з найпоширеніших видів правопорушень на сучасному етапі стає намагання недобросовісних суб’єктів господарювання маніпулювати свідомістю людей шляхом поширення інформації, що вводить в оману.

DOI

Рекомендоване цитування: