Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції в Україні на сучасному етапі

Андрущенко Лілія Вікторівна

У статті досліджуються нормативно-правові акти, що регулюють питання конкуренції, правові засади захисту від недобросовісної конкуренції, питання відповідальності за порушення конкурентного законодавства. Система державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, яку створено та діє в Україні, загалом відповідає міжнародним та європейським стандартам, наявна система державного регулювання природних монополій, створена та впроваджується національна система контролю державної допомоги суб’єктам господарювання. На сучасному етапі вбачається за доцільне вдосконалення і розвиток законодавства про захист економічної конкуренції, імплементація норм до норм права ЄС, впровадження дієвих економічних та організаційних заходів з метою створення єдиної потужної системи захисту від недобросовісної конкуренції та захисту економіки.

DOI

Рекомендоване цитування: