№ 1-2. 2020

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ | LEGAL ASPECTS OF THE DIGITAL ECONOMY

Вінник О. М. Державно-приватне партнерство та інші форми співпраці в контексті цифровізації: правові аспекти

Бернацький М. В. Смарт-контракт: форма правочину чи зміст

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО | CORPORATE LAW

Сіщук Л. В. Перспективи удосконалення корпоративного управління в акціонерних товариствах

Васильєва В. В. Цивільно-правова відповідальність посадових осіб товариства в законодавстві України: сучасний стан та перспективи

Вінтоняк Н. Д. Правовий режим корпоративних прав, набутих жінкою/чоловіком у «фактичних шлюбних відносинах»

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО ТА МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ | EUROPEAN PRIVATE LAW AND INTERNATIONAL ARBITRATION

Гайдулін О. О. Правова концепція інтерпретивізму: перспективи розвитку європейської правової герменевтики

Кочин В. В. Елементи адаптації законодавства України, що регулює відносини у непідприємницьких товариствах та установах, до acquis ЄС

Запорожченко А. В. Межі розсуду сторін арбітражного розгляду: обґрунтування задуму дослідження