Поняття та правова природа договору майнового страхування

Міловська Надія Василівна

У науковій статті на основі аналізу наукових поглядів та норм чинного законодавства України, які регулюють договірні зобов’язання у сфері страхування, визначено поняття, правову природу договору майнового страхування, його різновиди та місце в системі цивільно-правових договорів. Здійснено правову характеристику суб’єктного складу договірних зобов’язань з майнового страхування, а також сформульовано наукові висновки і пропозиції щодо вдосконалення законодавчого врегулювання відносин за договором майнового страхування.

Рекомендоване цитування:

Міловська Н. В. Поняття та правова природа договору майнового страхування [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. № 1. С. 33-44. URL: https://bit.ly/3jlRCbw (Дата звернення: 28.03.2022).
DOI

Переглянути