Державно-приватне партнерство та інші форми співпраці в контексті цифровізації: правові аспекти

Вінник Оксана Мар’янівна

Стаття присвячена проблемам використання державно-приватного партнерства (ДПП) в процесі цифровізації економіки та інших сфер суспільного буття. Лаконічні положення про цю форму співпраці держави/територіальних громад з приватним бізнесом закріплено в Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, що була схвалена Кабінетом Міністрів України на початку 2018 р. Разом з тим, можливість використання ДПП для вирішення проблем цифровізації (стимулювання її переваг та зменшення пов’язаних з нею ризиків) не викликала відповідної реакції законодавця, державних структур та науковців, які в основному зосереджуються на питаннях використання ДПП з метою посилення кібербезпеки. Проте ДПП – універсальна форма співпраці держави/територіальних громад з бізнесом, що дозволяє вирішувати значний спектр проблем, пов’язаних з цифровізацією, в тому числі і у боротьбі з COVID-19 (як про це свідчить досвід Китаю та Індії). Визначаються переваги ДПП порівняно із запропонованим в одному із законопроектів («Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні») спеціального режиму господарювання для цифрового бізнесу. Аналізуються положення Закону України про ДПП з точки зору використання такого партнерства для реалізації проектів, спрямованих на суспільно корисне використання цифрових технологій. Виявляються прогалини в Законі України про ДПП, зокрема щодо форм участі в партнерстві уповноважених органів держави, та пропонуються шляхи вдосконалення законодавства.

Рекомендоване цитування:

Вінник О. М. Державно-приватне партнерство та інші форми співпраці в контексті цифровізації: правові аспекти [Електронний ресурс] // Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2020. № 1-2. С. 5-14. URL: https://bit.ly/2WwlDf2 (Дата звернення: 29.03.2022).

DOI

Переглянути